WARNING BAR / INFORMATION SIGN

Bariera ochronna zamontowana na suficie, służąca do ostrzegania kierowców wózków widłowych w przypadku niskiego sufitu lub obecności przeszkody. Ta belka ostrzegawcza zapobiega uszkodzeniom drzwi, miejsc załadunku, chodników, konstrukcji lub systemów zawieszonych, których naprawa jest bardzo kosztowna. Opcja Belki Ostrzegawczej / Tablicy Informacyjnej wyposażona jest w dodatkową tablicę ostrzegawczą, aby przyciągnąć uwagę kierowców wózków widłowych. Dostępna jest w różnych długościach.

Pobierz katalogi
Poznaj kompletne produkty, pobierz katalog techniczny i katalog handlowy.