DOSKONAŁE PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I NA STANOWISKACH PRZEŁADUNKOWYCH

Profile MPM są wykonane z elastycznych i odpornych materiałów wytrzymujących każde uderzenie. Dzięki specjalnej konstrukcji i materiałom użytym do ich wykonania, wszystkie produkty ochronne pozwalają ograniczyć do minimum zajmowaną przez nie powierzchnię i pozostawiają więcej miejsca na transport palet i ruch wózków widłowych. Produkty MPM są zaprojektowane tak, aby chronić kluczowe obiekty magazynowe i składowe oraz zapobiegać wszelkim szkodom i niedogodnościom w normalnym przebiegu operacji logistycznych.

Współpracujemy z