DOOR PEDESTRIAN 150 SAFE WAY

DP 150 SAFE WAY

Przejścia dla pieszych w obszarach o dużym ruchu mogą stanowić bardzo niebezpieczną sytuację. To właśnie dla rozwiązania tego problemu w MPM opracowaliśmy Door Pedestrian 150 Safe Way, naszą innowacyjną bramę dla przejść pieszych wyposażoną w czujnik i automatyczne zamykanie.

System Safe Way jest równie intuicyjny, co skuteczny. Dzięki regulowanemu czujnikowi zamontowanemu na ścianie, nasza DP 150 Safe Way jest w stanie wykryć nadchodzący ruch pojazdów i w przypadku wykrytego zagrożenia automatycznie zamyka bramę, aż do momentu, gdy pojazd jest nieruchomy lub oddala się od drzwi. DP 150 Safe Way jest wyposażony w praktyczny sygnał świetlny informujący o stanie zamknięcia drzwi: zielone światło oznacza, że brama jest odblokowana, podczas gdy czerwone światło sygnalizuje blokadę mechaniczną i tym samym obecność pojazdu zbliżającego się.

W przypadku wykrycia niebezpiecznego pojazdu czujnik będzie w stanie go rozpoznać. W takiej sytuacji elektryczna blokada automatycznie zablokuje bramę, uniemożliwiając jej otwarcie, aż do momentu, gdy pojazd nie będzie już stanowił zagrożenia. Czujnik, bardzo zaawansowany i czuły, potrafi rozróżnić między pieszymi a pojazdami, aby uniknąć przypadkowego zamykania.

Czujnik Safe Way można dowolnie regulować, aby umożliwić wykrywanie ruchu pojazdów w pożądanych obszarach i jest bezpośrednio podłączony do systemu elektrycznego magazynu. Całe urządzenie Safe Way jest już poprawnie zainstalowane w skrzydle Door Pedestrian.

Ciekawi, jak to działa?

Obejrzyj film lub skontaktuj się z naszym zespołem.

Współpracujemy z

Pobierz katalogi
Poznaj kompletne produkty, pobierz katalog techniczny i katalog handlowy.